Ben je van plan zakelijk krediet aan te vragen of om zakelijk te lenen? Dan is het allereerst van groot belang dat je weet waar je op financieel gebied staat. Dat is niet alleen belangrijk om jouw mogelijkheden te bepalen, maar het geeft je ook inzicht in de huidige financiële situatie van je onderneming. Wanneer je hier zicht op hebt kun je kijken naar de kredietwaardigheid van je onderneming. Wil jij een zakelijk krediet afsluiten en weten of jouw bedrijf financieel gezond is? Lees dan verder. Hieronder vertellen wij je namelijk graag  hoe de kredietwaardigheid van jouw onderneming bepaald wordt. 

Winstgevendheid 

De kredietwaardigheid van je onderneming wordt door, bijvoorbeeld een geldverstrekker als New10, beoordeeld aan de hand van een aantal punten. Een van deze punten is de winstgevendheid. Op basis van de verhouding tussen winst en omzet kan er een schatting worden gemaakt omtrent de groei. Dit is het eerste punt van de 4 factoren die bepalen wat kredietwaardigheid van je onderneming is.

Solvabiliteit

Het tweede aandachtspunt is solvabiliteit, hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. Met een goede solvabiliteit is de kans groter dat je krediet krijgt, je onderneming is dan namelijk gezonder. Solvabiliteit zegt iets over de mate waarop een bedrijf financiële tegenslagen kan opvangen en dit is een belangrijke factor als het gaat om een zakelijke financiering.

Liquiditeit

De derde factor die invloed heeft op de bepaling van jouw kredietwaardigheid is de liquiditeit. Liquiditeit geeft antwoord op de vraag of jouw onderneming in staat is om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Is dit namelijk niet het geval, dan heb je als onderneming iets om aan te werken. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen liquiditeit en solvabiliteit. Liquiditeit heeft vooral invloed op korte termijn, omdat het draait om de vraag of je op korter termijn met liquide middelen je lopende rekeningen kunt betalen.

Terugbetaalcapaciteit 

De terugbetaalcapaciteit van je bedrijf laat zien in hoeverre je instaat bent om aan de maandelijkse aflossingsplicht te voldoen. Bij een rekening courant krediet verschilt dit bedrag natuurlijk per bedrijf, maar er wordt altijd gekeken naar de jaarrekening en de af- en bijschrijvingen.

Het is gewenst dat je als onderneming zo goed mogelijk scoort op al deze punten, je krijgt namelijk een beoordeling van 1 tot 5. Een score van 3 of hoger betekent dat je bedrijf positief scoort. Zo wordt dus de kredietwaardigheid van je onderneming bepaald.